Ramverk för Blotordning

242
Nordiska Asa-samfundet logo

Svenska (Swedish)

Då vi många gånger fått frågor om hur man kan hålla i Blot så presenterar vi här vårt Ramverk för Blotordning inom Nordiska asa-samfundet. Denna Blotordning gäller alla offentliga blot inom samfundet samt en stabil grund för att utföra egna blot.
Vår Godering arbetar med ramverk även för övriga riter och ceremonier som kommer presenteras löpande under året.

Ladda ned här: Ramverk för blotordning

 

Previous articleMidsommarblot 2017
Next articleRådet stiger in