Blotlaget Bifrost, Stockholm har ny blotlagsledare.

206

Blotlaget Bifrost, Stockholm har i dagarna fått en ny blotlagsledare, Cajsa Falk tar över hammaren efter Peter Kåhl.

Hell Bifrost
Hell NAS
Hell Asatron