Välkommen till Nordiska Asa-Samfundet.

Tron som formade Norden och Vikingarna.

Asatro är religionen som vikingarna från Norden hängav sig åt. Religionen som skapade och formade de Nordiska länderna och som genom vikingarnas arv fortfarande lever omkring oss idag. Tyvärr har Asatron tidigare blivit tillbakatryckt av kristendomen och intåget av andra religioner. Men för oss är det viktigt att bevara våra gamla traditioner och stå upp för vilka vi är och vårat ursprung. Att återuppväcka Asatron och åter låta våra gamla gudar Oden, Tor med flera få en synlig plats i vår vardag. Att inte längre behöva vara i skuggan av andra religioner utan att ha en egen livskraft att växa oss starka i, att kunna synas och göra påverkan i den offentliga debatten.

Grundsyn

Läs mer om vår värdegrund som Asatroende

Read More

Framtid

Läs mer om vad vi aktivt arbetar med att uppnå.

Read More

Bli medlem

Bli medlem idag för att bli en del av Nordiska Asa-samfundet

Read More

Registrerat Trossamfund

Nordiska Asa-samfundet är nu ett godkänt och registrerat trossamfund! Ett stort steg framåt i strävan att åter få Asatron att bli en del av samhället har nu tagits. Den 26 Februari 2016 godkändes Asa-samfundet av Kammarkollegiet. Vilket innebär att vi nu är det enda renodlade Asasamfundet i Sverige. Det är nu det riktiga arbetet kan

Read More

Ny Ordförande

Asa-samfundet har valt Mattias Fastulv Eriksson till Ordförande för verksamhetsåret 2015-2016. Vi hoppas han kan ta asatron till nya höjder och önskar honom lycka till. Må Oden stå honom bi!