Riksblotsansvarig

Nordiska Asa-samfundet har på senaste styrelsemötet utsett en Riksblotsansvarig. Vi har ofta fått in frågor och funderingar från driftiga personer som vill engagera sig...

Ramverk för Blotordning

Då vi många gånger fått frågor om hur man kan hålla i Blot så presenterar vi här vårt Ramverk för Blotordning inom Nordiska asa-samfundet. Denna...

Midsommarblot 2017

Den 23 Juni, 2017, anordnar vi midsommarblot i Gamla uppsala. Mer information om eventet kan ni hitta på vår facebooksida. Biljetter finns att köpa i vår...

Registrerat Trossamfund

Nordiska Asa-samfundet är nu ett godkänt och registrerat trossamfund! Ett stort steg framåt i strävan att åter få Asatron att bli en del av samhället...

Engelsk hemsida

Vi har nu lanserat våran engelska sida som återfinns på www.asa-community.se. Finputsning på texterna och översättningar är ett löpande arbete.

Ny Ordförande

Asa-samfundet har valt Mattias Fastulv Eriksson till Ordförande för verksamhetsåret 2015-2017. Vi hoppas han kan ta asatron till nya höjder och önskar honom lycka till. Må...

Nordiska Asa-samfundet lanserar hemsida

Nu lanserar vi vår nya sida.