Naturens kall och Asatro

Naturens kall och Asatro. Som asatroende i en storstad i Sverige med barn stöter man ofta på situationer som känns främmande och främmande för den...

Tyr-runan

Öppet brev till Media och Morgan Johansson Senaste tiden har det blossat upp en debatt angående runor i media. Mer specifikt rör det sig om...

Allting 2017

Lördagen den 23 September 2017 höll Nordiska Asa-samfundet Allting i Östergötland. Tinget inleddes med ett höstblot som förättades av Pernilla A som är blotlagsledare...

Asatrons dag 9/9

Asatronsdag 9 September Hell Nordri, Helga detta vi, Beskydda det mot allt ont Vi kallar ned makternas Megin för att ge oss Asarnas kraft Hell... Jag bjuder...

Nornorna. Våra ödesgudinnor

Nornor dessa ödesgudinnor som nästan är bortglömda måste ha varit (är) mycket viktiga. När att barn föddes så kom Nornorna på besök för att ge...

Nordiska Asa-samfundet skriver historia vid konungahögarna

Solen steker över konungahögarna i Uppsala. Några tunga moln, behagligt gråa, far då och då förbi medan svalkande vindar med jämna mellanrum böjer gräset...

Nordiska Asa-samfundets midsommarfirande 2017

NAS firade 2017 midsommarsolstånd, blot och gille vid de anrika konungahögarna vid gamla Uppsala. Det samlades folk redan på måndagen och sedan sattes det upp...

De hedniska högtiderna lever än

De idag folkligaste högtiderna vi firar är utan tvekan midsommar och jul. Det är väldigt få svenskar som påstår att dessa är krystade och...

Folklig asatro – Sunt förnuft i praktik

Efter många år i klorna på kyrkans makt, och senaste 100-ish åren även i klorna på politikers maktspel så finns det svårigheter med ord...

Asarnas hämnd

Hur ett kristet religionskrig startade vikingatiden En religionshistorisk betraktelse ur ett nordiskt perspektiv I denna betraktelse benämns fornnordisk religion, eller asatro, som ”nordisk sed” när det...