De hedniska högtiderna lever än

De idag folkligaste högtiderna vi firar är utan tvekan midsommar och jul. Det är väldigt få svenskar som påstår att dessa är krystade och...

Folklig asatro – Sunt förnuft i praktik

Efter många år i klorna på kyrkans makt, och senaste 100-ish åren även i klorna på politikers maktspel så finns det svårigheter med ord...

Asarnas hämnd

Hur ett kristet religionskrig startade vikingatiden En religionshistorisk betraktelse ur ett nordiskt perspektiv I denna betraktelse benämns fornnordisk religion, eller asatro, som ”nordisk sed” när det...

Stenar informerar

Inom Asa-samfundet som opolitisk organisation som värnar om vårt tro, arv, kultur, ursprung seder och bruk så är det väldigt högt i tak. Vi...

Rådet stiger in

Lördagen den 27 maj 2017 tog Rådet ett enhälligt beslut att utesluta Sibbe Bladh från Nordiska Asa-Samfundet. Normalt skall ett sådant beslut tas utav...

Ramverk för Blotordning

Då vi många gånger fått frågor om hur man kan hålla i Blot så presenterar vi här vårt Ramverk för Blotordning inom Nordiska asa-samfundet. Denna...

Midsommarblot 2017

Den 23 Juni, 2017, anordnar vi midsommarblot i Gamla uppsala. Mer information om eventet kan ni hitta på vår facebooksida. Biljetter finns att köpa i vår...

Registrerat Trossamfund

Nordiska Asa-samfundet är nu ett godkänt och registrerat trossamfund! Ett stort steg framåt i strävan att åter få Asatron att bli en del av samhället...

Engelsk hemsida

Vi har nu lanserat våran engelska sida som återfinns på www.asa-community.se. Finputsning på texterna och översättningar är ett löpande arbete.

Ny Ordförande

Asa-samfundet har valt Mattias Fastulv Eriksson till Ordförande för verksamhetsåret 2015-2017. Vi hoppas han kan ta asatron till nya höjder och önskar honom lycka till. Må...